Grid View:

آی سی کدک - مدل 821024PPG

(0)
301,806تومان
آی سی مدل 821024PPG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM ..

آی سی کدک - مدل 821034DNG

(0)
420,998تومان
آی سی مدل 821034DNG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM ..

آی سی کدک - مدل 821054PQFG

(0)
362,678تومان
آی سی مدل 821054PQFG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM..

آی سی کدک - مدل CS47L24-CWZR

(0)
377,258تومان
آی سی مدل CS47L24-CWZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C می باشد. این Codec دارای..

آی سی کدک - مدل CS47L52B-CNZR

(0)
2,296,350تومان
آی سی مدل CS47L52B-CNZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع - می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Codec دارای رزو..

آی سی کدک - مدل CS47L53B-CNZR

(0)
2,296,350تومان
آی سی مدل CS47L53B-CNZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع - می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Codec دارای رزو..

آی سی کدک - مدل DA7212-01UM2

(0)
62,694تومان
آی سی مدل DA7212-01UM2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Dialog Semiconductor GmbH می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Code..

آی سی کدک - مدل MAX98091ETM+

(0)
225,990تومان
آی سی مدل MAX98091ETM+ جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت Serial می باشد. این Codec دا..

آی سی کدک - مدل MAX9880AETM+

(0)
114,089تومان
آی سی مدل MAX9880AETM+ جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و I²S و Serial و ..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNAA3

(0)
122,837تومان
آی سی مدل SGTL5000XNAA3 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می باش..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNAA3R2

(0)
126,482تومان
آی سی مدل SGTL5000XNAA3R2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می ب..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNLA3

(0)
117,005تومان
آی سی مدل SGTL5000XNLA3 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می باش..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNLA3R2

(0)
120,650تومان
آی سی مدل SGTL5000XNLA3R2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می ب..

آی سی کدک - مدل TP3057N/NOPB

(0)
225,990تومان
آی سی مدل TP3057N/NOPB جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت Serial می باشد. این ..

آی سی کدک - مدل TP3070V-G/NOPB

(0)
384,912تومان
آی سی مدل TP3070V-G/NOPB جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM Audio Interfac..
نمایش 1 تا 15 از 298 (20 صفحه)