Grid View:

آی سی کدک - مدل 821024PPG

(0)
324,162تومان
آی سی مدل 821024PPG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM ..

آی سی کدک - مدل 821034DNG

(0)
452,183تومان
آی سی مدل 821034DNG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM ..

آی سی کدک - مدل 821054PQFG

(0)
389,543تومان
آی سی مدل 821054PQFG جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM..

آی سی کدک - مدل CS47L24-CWZR

(0)
405,203تومان
آی سی مدل CS47L24-CWZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C می باشد. این Codec دارای..

آی سی کدک - مدل CS47L52B-CNZR

(0)
2,466,450تومان
آی سی مدل CS47L52B-CNZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع - می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Codec دارای رزو..

آی سی کدک - مدل CS47L53B-CNZR

(0)
2,466,450تومان
آی سی مدل CS47L53B-CNZR جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی از نوع - می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Codec دارای رزو..

آی سی کدک - مدل DA7212-01UM2

(0)
67,338تومان
آی سی مدل DA7212-01UM2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Dialog Semiconductor GmbH می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت - می باشد. این Code..

آی سی کدک - مدل MAX98091ETM+

(0)
242,730تومان
آی سی مدل MAX98091ETM+ جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی از نوع صوتی می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت Serial می باشد. این Codec دا..

آی سی کدک - مدل MAX9880AETM+

(0)
122,540تومان
آی سی مدل MAX9880AETM+ جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و I²S و Serial و ..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNAA3

(0)
131,936تومان
آی سی مدل SGTL5000XNAA3 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می باش..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNAA3R2

(0)
135,851تومان
آی سی مدل SGTL5000XNAA3R2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می ب..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNLA3

(0)
125,672تومان
آی سی مدل SGTL5000XNLA3 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می باش..

آی سی کدک - مدل SGTL5000XNLA3R2

(0)
129,587تومان
آی سی مدل SGTL5000XNLA3R2 جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی از نوع صوتی استریو می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت I²C و Serial و SPI می ب..

آی سی کدک - مدل TP3057N/NOPB

(0)
242,730تومان
آی سی مدل TP3057N/NOPB جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت Serial می باشد. این ..

آی سی کدک - مدل TP3070V-G/NOPB

(0)
413,424تومان
آی سی مدل TP3070V-G/NOPB جزو آی سی های Codec طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع PCM, Filter می باشد. پروتکل ارتباطی دیتای آن به صورت PCM Audio Interfac..
نمایش 1 تا 15 از 298 (20 صفحه)