Grid View:
2 تا 3 روز دیگر

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 10 ورودی-خروجی مدل MAX7317AEE+

(0)
0تومان
آی سی مدل MAX7317AEE+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 10 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت S..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 10 ورودی-خروجی مدل MAX7317AEE+T

(0)
241,428تومان
آی سی مدل MAX7317AEE+T جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 10 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت ..
2 تا 3 روز دیگر

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 10 ورودی-خروجی مدل MAX7317ATE+

(0)
0تومان
آی سی مدل MAX7317ATE+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 10 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت S..
2 تا 3 روز دیگر

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (8 فقط خروجی) ورودی-خروجی مدل MAX7325AEG+

(0)
0تومان
آی سی مدل MAX7325AEG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (8 فقط خروجی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (8 فقط خروجی) ورودی-خروجی مدل MAX7325ATG+

(0)
150,722تومان
آی سی مدل MAX7325ATG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (8 فقط خروجی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی مدل PCA9701PW,118

(0)
107,756تومان
آی سی مدل PCA9701PW,118 جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز ..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی مدل PCA9703PW,112

(0)
91,388تومان
آی سی مدل PCA9703PW,112 جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز ..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی مدل PCA9703PW,118

(0)
117,986تومان
آی سی مدل PCA9703PW,118 جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز ..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی مدل PCA9703PW/Q900,118

(0)
197,098تومان
آی سی مدل PCA9703PW/Q900,118 جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 (فقط ورودی) ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311AAG+

(0)
347,138تومان
آی سی مدل MAX7311AAG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت I..
2 تا 3 روز دیگر

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311ATG+

(0)
0تومان
آی سی مدل MAX7311ATG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت I..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311AUG+

(0)
373,736تومان
آی سی مدل MAX7311AUG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت I..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311AUG+T

(0)
383,284تومان
آی سی مدل MAX7311AUG+T جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت ..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311AWG+

(0)
373,736تومان
آی سی مدل MAX7311AWG+ جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت I..

آی سی توسعه دهنده ورودی-خروجی با 16 ورودی-خروجی مدل MAX7311AWG+T

(0)
456,258تومان
آی سی مدل MAX7311AWG+T جزو آی سی های توسعه دهنده ورودی-خروجی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Maxim Integrated می باشد. این آی سی دارای تعداد 16 ورودی-خروجی می باشد. رابط کاربری آن نیز به صورت ..
نمایش 1 تا 15 از 469 (32 صفحه)