Grid View:

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل MAX7375AXR105+T

(0)
120,900تومان
محصول MAX7375AXR105+T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Maxim Integrated می باشد. محصول MAX7375AXR105+T دارای رزوناتور پایه MEMS بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.0000ML

(0)
94,550تومان
محصول SG-210STF 1.0000ML جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.0000ML دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز م..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.0000ML3

(0)
89,900تومان
محصول SG-210STF 1.0000ML3 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.0000ML3 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل ECS-8FMX-010-TR

(0)
201,500تومان
محصول ECS-8FMX-010-TR جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ECS Inc می باشد. محصول ECS-8FMX-010-TR دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1 مگاهرتز می با..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی HCMOS مدل XLH536001.000000I

(0)
97,650تومان
محصول XLH536001.000000I جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. محصول XLH536001.000000I دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO اس..

اسیلاتور 1 مگاهرتز با خروجی HCMOS, TTL مدل MXO45-2C-1M0000

(0)
166,625تومان
محصول MXO45-2C-1M0000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CTS-Frequency Controls می باشد. محصول MXO45-2C-1M0000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس ..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CCSO-914X-1000.000

(0)
3,842,450تومان
محصول CCSO-914X-1000.000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CCSO-914X-1000.000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع SO (SAW) با فرکانس 1..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CCSO-914X3-1000

(0)
3,842,450تومان
محصول CCSO-914X3-1000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CCSO-914X3-1000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع SO (SAW) با فرکانس 1 گیگاه..

اسیلاتور 1 گیگاهرتز با خروجی موج سینوسی مدل CVCSO-914-1000

(0)
5,064,625تومان
محصول CVCSO-914-1000 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Crystek Corporation می باشد. محصول CVCSO-914-1000 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع VCSO (SAW) با فرکانس 1 گیگاه..

اسیلاتور 1.5 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل SG-210STF 1.5000ML

(0)
94,550تومان
محصول SG-210STF 1.5000ML جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPSON می باشد. محصول SG-210STF 1.5000ML دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.5 مگاهرتز..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل ASE-1.8432MHZ-LC-T

(0)
124,775تومان
محصول ASE-1.8432MHZ-LC-T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Abracon LLC می باشد. محصول ASE-1.8432MHZ-LC-T دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.843..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS مدل KC5032A1.84320CMGE00

(0)
126,325تومان
محصول KC5032A1.84320CMGE00 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Kyocera International Inc Electronic Components می باشد. محصول KC5032A1.84320CMGE00 دارای رزوناتور پایه کریستال بو..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل CSX-750FCC1843200T

(0)
153,450تومان
محصول CSX-750FCC1843200T جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Citizen Finedevice Co Ltd می باشد. محصول CSX-750FCC1843200T دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد ب..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی CMOS, TTL مدل ECS-8FMX-018-TR

(0)
201,500تومان
محصول ECS-8FMX-018-TR جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ECS Inc می باشد. محصول ECS-8FMX-018-TR دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس 1.8432 مگاهرتز ..

اسیلاتور 1.8432 مگاهرتز با خروجی HCMOS, TTL مدل CB3LV-3C-1M8432

(0)
112,375تومان
محصول CB3LV-3C-1M8432 جزو گروه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CTS-Frequency Controls می باشد. محصول CB3LV-3C-1M8432 دارای رزوناتور پایه کریستال بوده و از نوع XO استاندارد با فرکانس ..
نمایش 1 تا 15 از 800 (54 صفحه)