Grid View:

رک ماژول G3TA و G7T مدل P7TF-05

(0)
841,650تومان
ماژول رله P7TF-05 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Omron Automation and Safety می باشد. برد رله P7TF-05 دارای فرم G3TA و G7T بوده و دارای تعداد 1 کانال می ب..

رک ماژول G3TA و G7T مدل P7TF-OS16 DC12V

(0)
24,645,000تومان
ماژول رله P7TF-OS16 DC12V جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Omron Automation and Safety می باشد. برد رله P7TF-OS16 DC12V دارای فرم G3TA و G7T بوده و دارای تع..
عدم موجودی در انبار

رک ماژول استاندارد مدل 1393026-8

(0)
0تومان
ماژول رله 1393026-8 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند TE Connectivity Potter & Brumfield Relays می باشد. برد رله 1393026-8 دارای فرم استاندارد بوده و دارای ت..

رک ماژول استاندارد مدل 2282075

(0)
6,388,325تومان
ماژول رله 2282075 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Phoenix Contact می باشد. برد رله 2282075 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. نوع کانک..

رک ماژول استاندارد مدل 2282091

(0)
14,342,150تومان
ماژول رله 2282091 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Phoenix Contact می باشد. برد رله 2282091 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 4 کانال می باشد. نوع کانک..

رک ماژول استاندارد مدل 2IO4A

(0)
8,251,425تومان
ماژول رله 2IO4A جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند TE Connectivity Potter & Brumfield Relays می باشد. برد رله 2IO4A دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 4 ک..
عدم موجودی در انبار

رک ماژول استاندارد مدل 2IO4B

(0)
0تومان
ماژول رله 2IO4B جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند TE Connectivity Potter & Brumfield Relays می باشد. برد رله 2IO4B دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 4 ک..

رک ماژول استاندارد مدل 5604258

(0)
33,673,750تومان
ماژول رله 5604258 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Phoenix Contact می باشد. برد رله 5604258 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 8 کانال می باشد. نوع کانک..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK16

(0)
9,262,800تومان
ماژول رله 70RCK16 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK16 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 16 کانال می باشد. نوع کانکتو..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK16-HL

(0)
10,711,275تومان
ماژول رله 70RCK16-HL جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK16-HL دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 16 کانال می باشد. نوع ..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK24

(0)
15,399,250تومان
ماژول رله 70RCK24 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK24 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 24 کانال می باشد. نوع کانکتو..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK4

(0)
3,355,750تومان
ماژول رله 70RCK4 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK4 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 4 کانال می باشد. نوع کانکتور ا..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK4R

(0)
3,503,000تومان
ماژول رله 70RCK4R جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK4R دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 4 کانال می باشد. نوع کانکتور..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK8

(0)
6,879,675تومان
ماژول رله 70RCK8 جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK8 دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 8 کانال می باشد. نوع کانکتور ا..

رک ماژول استاندارد مدل 70RCK8-HL

(0)
7,257,875تومان
ماژول رله 70RCK8-HL جزو رک ماژول رله های ورودی - خروجی طبقه بندی می گردد. این برد رله محصول برند Grayhill Inc می باشد. برد رله 70RCK8-HL دارای فرم استاندارد بوده و دارای تعداد 8 کانال می باشد. نوع کان..
نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)