Grid View:

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل 14235R-2000 با کاربرد فرستنده گیرنده های هوشمند

(0)
465,744تومان
آی سی مدل 14235R-2000 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Echelon Corporation می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده Neuron بوده و با کاربرد Smart ..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل 14305R-500 با کاربرد فرستنده گیرنده های هوشمند

(0)
245,520تومان
آی سی مدل 14305R-500 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Echelon Corporation می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده Neuron بوده و با کاربرد Smart T..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل 14450R-500 با کاربرد فرستنده گیرنده های هوشمند

(0)
471,696تومان
آی سی مدل 14450R-500 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Echelon Corporation می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده Neuron بوده و با کاربرد Smart T..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل 14550R-500 با کاربرد فرستنده گیرنده های هوشمند

(0)
214,272تومان
آی سی مدل 14550R-500 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Echelon Corporation می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده Neuron بوده و با کاربرد Smart T..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل 15311R-1000 با کاربرد فرستنده گیرنده های هوشمند

(0)
520,304تومان
آی سی مدل 15311R-1000 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Echelon Corporation می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده Neuron بوده و با کاربرد Smart ..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7101CHTK2/T0BC2BJ با کاربرد Authentication

(0)
139,376تومان
آی سی مدل A7101CHTK2/T0BC2BJ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7101CHTK2/T0BC2VJ با کاربرد Authentication

(0)
126,480تومان
آی سی مدل A7101CHTK2/T0BC2VJ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7101CHUK/T0BC2HAZ با کاربرد Authentication

(0)
144,832تومان
آی سی مدل A7101CHUK/T0BC2HAZ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7102CHTK2/T0BC2AJ با کاربرد Authentication

(0)
132,432تومان
آی سی مدل A7102CHTK2/T0BC2AJ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7102CHTK2/T0BC2CJ با کاربرد Authentication

(0)
158,224تومان
آی سی مدل A7102CHTK2/T0BC2CJ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل A7102CHUK/T0BC2VAZ با کاربرد Authentication

(0)
148,800تومان
آی سی مدل A7102CHUK/T0BC2VAZ جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NXP USA Inc می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده MX51 بوده و با کاربرد Authentic..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل AT97SC3204-U2A16-00 با کاربرد Trusted Platform Module (TPM)

(0)
175,584تومان
آی سی مدل AT97SC3204-U2A16-00 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده AVR بوده و با کاربرد ..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل AT97SC3204-U2A1A-10 با کاربرد Trusted Platform Module (TPM)

(0)
175,088تومان
آی سی مدل AT97SC3204-U2A1A-10 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده AVR بوده و با کاربرد ..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل AT97SC3204-U2A1A-20 با کاربرد Trusted Platform Module (TPM)

(0)
172,112تومان
آی سی مدل AT97SC3204-U2A1A-20 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده AVR بوده و با کاربرد ..

آی سی میکروکنترلر با کاربرد خاص مدل AT97SC3204-U2MA-20 با کاربرد Trusted Platform Module (TPM)

(0)
172,112تومان
آی سی مدل AT97SC3204-U2MA-20 جزو آی سی های میکروکنترلر با کاربرد خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. پردازشگر هسته این آی سی از نوع خانواده AVR بوده و با کاربرد T..
نمایش 1 تا 15 از 382 (26 صفحه)