Grid View:

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی NPN مدل DSBA1H

(0)
431,325تومان
محصول DSBA1H جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NKK Switches می باشد. محصول DSBA1H دارای زاویه کاری ±30 درجه تا ±60 درجه بوده و خروجی آن از نوع NPN می باشد. نوع نصب..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی NPN مدل DSBA1P

(0)
431,325تومان
محصول DSBA1P جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NKK Switches می باشد. محصول DSBA1P دارای زاویه کاری ±30 درجه تا ±60 درجه بوده و خروجی آن از نوع NPN می باشد. نوع نصب..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی NPN مدل RPI-1035

(0)
191,025تومان
محصول RPI-1035 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول RPI-1035 دارای زاویه کاری ±90 درجه بوده و خروجی آن از نوع NPN می باشد. نوع نصب آ..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل AG1262-1

(0)
148,500تومان
محصول AG1262-1 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Comus International می باشد. محصول AG1262-1 دارای زاویه کاری - بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به ..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل AG3011-77C

(0)
1,039,500تومان
محصول AG3011-77C جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Comus International می باشد. محصول AG3011-77C دارای زاویه کاری ON: 10° ~ 170°, OFF: 190° ~ 350° بوده و خروجی آن ..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل CW1300-1

(0)
205,200تومان
محصول CW1300-1 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Comus International می باشد. محصول CW1300-1 دارای زاویه کاری - بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به ..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل PD5005-7TC

(0)
2,104,650تومان
محصول PD5005-7TC جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Comus International می باشد. محصول PD5005-7TC دارای زاویه کاری - بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل PD6010

(0)
2,314,575تومان
محصول PD6010 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Comus International می باشد. محصول PD6010 دارای زاویه کاری - بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به صورت..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل RB-220-07A R

(0)
72,225تومان
محصول RB-220-07A R جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند C&K می باشد. محصول RB-220-07A R دارای زاویه کاری ±7 درجه تا ±200 درجه بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل RB-231X2

(0)
92,475تومان
محصول RB-231X2 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند C&K می باشد. محصول RB-231X2 دارای زاویه کاری ±20 درجه بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به صورت پایه..
عدم موجودی در انبار

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل RB-3R0232-50

(0)
0تومان
محصول RB-3R0232-50 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند C&K می باشد. محصول RB-3R0232-50 دارای زاویه کاری ±45 درجه بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به ص..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل T3-B-LS

(0)
2,902,500تومان
محصول T3-B-LS جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Magnasphere Corp می باشد. محصول T3-B-LS دارای زاویه کاری ±11 درجه بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن ب..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی SPST مدل TM1000Q

(0)
97,875تومان
محصول TM1000Q جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند E-Switch می باشد. محصول TM1000Q دارای زاویه کاری ±45 درجه بوده و خروجی آن از نوع SPST می باشد. نوع نصب آن به صورت پ..

سنسور کج شدگی و شیب با خروجی دیجیتال مدل 28036

(0)
674,325تومان
محصول 28036 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Parallax Inc می باشد. محصول 28036 دارای زاویه کاری - بوده و خروجی آن از نوع Digital می باشد. نوع نصب آن به صورت پایه ..
عدم موجودی در انبار

سنسور کج شدگی و شیب مدل D7E-3

(0)
0تومان
محصول D7E-3 جزو گروه سنسورهای کج شدگی و شیب طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Omron Electronics Inc-EMC Div می باشد. محصول D7E-3 دارای زاویه کاری 50 درجه تا 80 درجه بوده و خروجی آن از نوع - می با..
نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)