Grid View:

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل 102PS1G

(0)
225,525تومان
محصول 102PS1G جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Littelfuse Inc می باشد. محصول 102PS1G یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با 1 کیلواهم..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل B59102R0220A0100V60

(0)
106,175تومان
محصول B59102R0220A0100V60 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند EPCOS (TDK) می باشد. محصول B59102R0220A0100V60 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگر..
عدم موجودی در انبار

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل KTY81/110,112

(0)
0تومان
محصول KTY81/110,112 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول KTY81/110,112 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با ..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل KTY81/110,116

(0)
127,875تومان
محصول KTY81/110,116 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول KTY81/110,116 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با ..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل KTY81/120,112

(0)
86,025تومان
محصول KTY81/120,112 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول KTY81/120,112 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با ..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل KTY82/110,215

(0)
96,875تومان
محصول KTY82/110,215 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول KTY82/110,215 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با ..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل KTY82/120,215

(0)
81,375تومان
محصول KTY82/120,215 جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول KTY82/120,215 یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با ..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل LT7330002A1K0JTE

(0)
147,250تومان
محصول LT7330002A1K0JTE جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند TE Connectivity Passive Product می باشد. محصول LT7330002A1K0JTE یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 2..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15AR102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15AR102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15AR102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15BB102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15BB102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15BB102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15BC102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15BC102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15BC102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15BD102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15BD102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15BD102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15BE102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15BE102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15BE102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل PRF15BG102RB6RC

(0)
27,900تومان
محصول PRF15BG102RB6RC جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول PRF15BG102RB6RC یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25..

سنسور PTC ترمیستور 1 کیلواهم مدل STS110003CHIP

(0)
441,750تومان
محصول STS110003CHIP جزو گروه سنسورهای دمایی ترمیستور PTC طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Cantherm می باشد. محصول STS110003CHIP یک سنسور ترمیستور با مقاومت در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با 1 ک..
نمایش 1 تا 15 از 210 (14 صفحه)