Grid View:

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 1220PC01

(0)
3,550,500تومان
محصول NN AMC 1220PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 1220PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 1580PC01

(0)
3,820,500تومان
محصول NN AMC 1580PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 1580PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 1800PC01

(0)
4,063,500تومان
محصول NN AMC 1800PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 1800PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 2090PC01

(0)
4,185,000تومان
محصول NN AMC 2090PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 2090PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 2300PC01

(0)
4,333,500تومان
محصول NN AMC 2300PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 2300PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 2950PC01

(0)
4,657,500تومان
محصول NN AMC 2950PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 2950PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..

سنسور تاچ یا لمسی مادون قرمز با خروجی I²C و USB مدل NN AMC 3460PC01

(0)
4,860,000تومان
محصول NN AMC 3460PC01 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Neonode Inc می باشد. محصول NN AMC 3460PC01 یک سنسور تاچ از نوع مادون قرمز با زمان پاسخ 10 میلی ثانیه و خروجی از..
عدم موجودی در انبار

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 30-49649

(0)
0تومان
محصول 30-49649 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 30-49649 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 30-61710

(0)
1,551,825تومان
محصول 30-61710 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 30-61710 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 30-72718

(0)
1,960,200تومان
محصول 30-72718 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 30-72718 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 30-73258

(0)
837,000تومان
محصول 30-73258 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 30-73258 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 30-81794

(0)
583,200تومان
محصول 30-81794 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 30-81794 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 34-00004

(0)
740,475تومان
محصول 34-00004 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 34-00004 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 34-00015

(0)
846,450تومان
محصول 34-00015 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 34-00015 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..

سنسور تاچ یا لمسی مقاومتی با خروجی آنالوگ مدل 34-00022

(0)
1,637,550تومان
محصول 34-00022 جزو گروه سنسورهای تاچ و لمس طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Interlink Electronics می باشد. محصول 34-00022 یک سنسور تاچ از نوع مقاومتی با زمان پاسخ 3 میکروثانیه و خروجی از نوع آنا..
نمایش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)