Grid View:

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل LCA50S-12

(0)
2,598,544تومان
محصول LCA50S-12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Cosel USA Inc می باشد. محصول LCA50S-12 یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می باشد. ولتاژ ورودی آن -..

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل LDA100W-48-Y

(0)
6,052,192تومان
محصول LDA100W-48-Y جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Cosel USA Inc می باشد. محصول LDA100W-48-Y یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می باشد. ولتاژ ورود..

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل MAP55-4002G

(0)
7,845,232تومان
محصول MAP55-4002G جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Bel Power Solutions می باشد. محصول MAP55-4002G یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می باشد. ولتاژ ..

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل MDS-350AD701 AA

(0)
9,142,272تومان
محصول MDS-350AD701 AA جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Delta Electronics می باشد. محصول MDS-350AD701 AA یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می باشد. ..

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل PFM4414VB6M24D0CA0

(0)
25,922,944تومان
محصول PFM4414VB6M24D0CA0 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Vicor Corporation می باشد. محصول PFM4414VB6M24D0CA0 یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می ..

منبع تغذیه خارج بردی - با خروجی - - مدل SW30-24F

(0)
2,783,056تومان
محصول SW30-24F جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Toko America Inc می باشد. محصول SW30-24F یک تغذیه از نوع - بوده و تعداد خروجی های آن - عدد می باشد. ولتاژ ورودی آن ..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 10 وات مدل NFM-10-12

(0)
688,448تومان
محصول NFM-10-12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MEAN WELL USA Inc می باشد. محصول NFM-10-12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولت..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل CSS150-12

(0)
3,431,824تومان
محصول CSS150-12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند TDK-Lambda Americas Inc می باشد. محصول CSS150-12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باش..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل ECP130PS12

(0)
4,530,960تومان
محصول ECP130PS12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند XP Power می باشد. محصول ECP130PS12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولتاژ ورود..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل ECP150PS12

(0)
3,906,000تومان
محصول ECP150PS12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند XP Power می باشد. محصول ECP150PS12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولتاژ ورود..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل ECS130US12

(0)
3,422,896تومان
محصول ECS130US12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند XP Power می باشد. محصول ECS130US12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولتاژ ورود..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل LPS103-M

(0)
3,704,128تومان
محصول LPS103-M جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Artesyn Embedded Technologies می باشد. محصول LPS103-M یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل VMS-160-12

(0)
5,251,648تومان
محصول VMS-160-12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CUI Inc می باشد. محصول VMS-160-12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولتاژ ورودی..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل DPS-100AP-11 A

(0)
1,269,264تومان
محصول DPS-100AP-11 A جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Delta Electronics می باشد. محصول DPS-100AP-11 A یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می..

منبع تغذیه خارج بردی بدون فریم با خروجی 12 ولت 100 وات مدل PBA100F-12

(0)
5,812,128تومان
محصول PBA100F-12 جزو گروه منابع تغذیه خارج بردی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Cosel USA Inc می باشد. محصول PBA100F-12 یک تغذیه از نوع Open Frame بوده و تعداد خروجی های آن 1 عدد می باشد. ولتاژ..
نمایش 1 تا 15 از 1600 (107 صفحه)