Grid View:

پیزو بازر با فرکانس 1.2 کیلوهرتز مدل APS4812B-LW100-R

(0)
192,200تومان
محصول APS4812B-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول APS4812B-LW100-R دارای فرکانس 1.2 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پ..

پیزو بازر با فرکانس 1.3 کیلوهرتز مدل AB4113B

(0)
112,375تومان
محصول AB4113B جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB4113B دارای فرکانس 1.3 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 1.3 کیلوهرتز مدل AB4113B-LW100-R

(0)
171,275تومان
محصول AB4113B-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB4113B-LW100-R دارای فرکانس 1.3 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک..

پیزو بازر با فرکانس 2 کیلوهرتز مدل AB2720B

(0)
82,150تومان
محصول AB2720B جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2720B دارای فرکانس 2 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد. ا..

پیزو بازر با فرکانس 2 کیلوهرتز مدل AB2720B-LW100-R

(0)
124,775تومان
محصول AB2720B-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2720B-LW100-R دارای فرکانس 2 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک ت..

پیزو بازر با فرکانس 2.2 کیلوهرتز مدل 7BB-41-2L0

(0)
109,275تومان
محصول 7BB-41-2L0 جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Murata Electronics North America می باشد. محصول 7BB-41-2L0 دارای فرکانس 2.2 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج -..

پیزو بازر با فرکانس 2.2 کیلوهرتز مدل AB2022A

(0)
71,300تومان
محصول AB2022A جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2022A دارای فرکانس 2.2 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 2.5 کیلوهرتز مدل AB2025B

(0)
71,300تومان
محصول AB2025B جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2025B دارای فرکانس 2.5 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 2.5 کیلوهرتز مدل AB2025B-LW100-R

(0)
115,475تومان
محصول AB2025B-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2025B-LW100-R دارای فرکانس 2.5 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک..

پیزو بازر با فرکانس 2.5 کیلوهرتز مدل AB2725S

(0)
71,300تومان
محصول AB2725S جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2725S دارای فرکانس 2.5 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 20 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 2.6 کیلوهرتز مدل AB2726B

(0)
71,300تومان
محصول AB2726B جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB2726B دارای فرکانس 2.6 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 2.6 کیلوهرتز مدل AB3526B

(0)
112,375تومان
محصول AB3526B جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB3526B دارای فرکانس 2.6 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد...

پیزو بازر با فرکانس 2.6 کیلوهرتز مدل AB3526B-LW100-R

(0)
171,275تومان
محصول AB3526B-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB3526B-LW100-R دارای فرکانس 2.6 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک..
عدم موجودی در انبار

پیزو بازر با فرکانس 2.6 کیلوهرتز مدل CEB-35D26

(0)
0تومان
محصول CEB-35D26 جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند CUI Inc می باشد. محصول CEB-35D26 دارای فرکانس 2.6 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت پیک تا پیک می باشد. ا..

پیزو بازر با فرکانس 2.7 کیلوهرتز مدل AB5027B-3-LW100-R

(0)
243,350تومان
محصول AB5027B-3-LW100-R جزو گروه پیزوهای بازر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند PUI Audio Inc می باشد. محصول AB5027B-3-LW100-R دارای فرکانس 2.7 کیلوهرتز بوده و بیشینه ولتاژ ورودی آن در رنج 30 ولت..
نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)