Grid View:

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 10.16 میلی متر مدل 923345-04-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-04-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-04-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 10.16 میلی متر می باشد. رنگ آن زر..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 101.60 میلی متر مدل 923345-40-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-40-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-40-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 101.60 میلی متر می باشد. رنگ آن ز..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 12.70 میلی متر مدل 923345-05-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-05-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-05-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 12.70 میلی متر می باشد. رنگ آن سب..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 127.00 میلی متر مدل 923345-50-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-50-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-50-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 127.00 میلی متر می باشد. رنگ آن س..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 15.24 میلی متر مدل 923345-06-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-06-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-06-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 15.24 میلی متر می باشد. رنگ آن آب..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 17.78 میلی متر مدل 923345-07-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-07-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-07-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 17.78 میلی متر می باشد. رنگ آن بن..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 2.54 میلی متر مدل 923345-01-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-01-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-01-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 2.54 میلی متر می باشد. رنگ آن - و..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 20.32 میلی متر مدل 923345-08-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-08-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-08-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 20.32 میلی متر می باشد. رنگ آن خا..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 22.86 میلی متر مدل 923345-09-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-09-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-09-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 22.86 میلی متر می باشد. رنگ آن سف..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 25.40 میلی متر مدل 923345-10-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-10-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-10-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 25.40 میلی متر می باشد. رنگ آن قه..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 5.08 میلی متر مدل 923345-02-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-02-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-02-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 5.08 میلی متر می باشد. رنگ آن قرم..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 50.80 میلی متر مدل 923345-20-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-20-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-20-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 50.80 میلی متر می باشد. رنگ آن قر..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 7.62 میلی متر مدل 923345-03-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-03-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-03-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 7.62 میلی متر می باشد. رنگ آن نار..

جامپر برد بورد از پیش آماده برای برد بورد با طول 76.20 میلی متر مدل 923345-30-C

(0)
1,656,950تومان
محصول 923345-30-C جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند 3M می باشد. محصول 923345-30-C یک سیم به فرم Pre-Formed for Breadboard بوده و دارای طول 76.20 میلی متر می باشد. رنگ آن نا..
عدم موجودی در انبار

جامپر برد بورد مادگی به مادگی با طول 100.00 میلی متر مدل TW-FP-10

(0)
0تومان
محصول TW-FP-10 جزو گروه سیم های جامپر طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول TW-FP-10 یک سیم به فرم مادگی به مادگی بوده و دارای طول 100.00 میلی متر می باشد. رنگ آن سفید ..
نمایش 1 تا 15 از 148 (10 صفحه)