Grid View:

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 7100-45

(0)
326,250تومان
محصول 7100-45 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 7100-45 یک برد آماده از نوع برد بورد و Prepunched Insulating با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8000-45

(0)
855,500تومان
محصول 8000-45 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8000-45 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ های..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8000-45-LF

(0)
924,375تومان
محصول 8000-45-LF جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8000-45-LF یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سور..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8100-45

(0)
855,500تومان
محصول 8100-45 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8100-45 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ های..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8100-45-LF

(0)
924,375تومان
محصول 8100-45-LF جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8100-45-LF یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سور..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8200-45

(0)
855,500تومان
محصول 8200-45 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8200-45 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ های..

برد با ابعاد 127.0 میلی متر در 101.6 میلی متر مدل 8200-45-LF

(0)
924,375تومان
محصول 8200-45-LF جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8200-45-LF یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سور..

برد با ابعاد 160.02 میلی متر در 100.08 میلی متر مدل 8000-2MM-3U

(0)
1,631,250تومان
محصول 8000-2MM-3U جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8000-2MM-3U یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر س..

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 7100-062-4565

(0)
543,750تومان
محصول 7100-062-4565 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 7100-062-4565 یک برد آماده از نوع برد بورد و Prepunched Insulating با پلیت (صفحه) - ..

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 7100-4565

(0)
543,750تومان
محصول 7100-4565 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 7100-4565 یک برد آماده از نوع برد بورد و Prepunched Insulating با پلیت (صفحه) - می باشد...

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 8000-4565

(0)
1,426,075تومان
محصول 8000-4565 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8000-4565 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ..

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 8000-4565-LF

(0)
1,540,625تومان
محصول 8000-4565-LF جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8000-4565-LF یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر..

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 8100-4565

(0)
1,426,075تومان
محصول 8100-4565 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8100-4565 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ..

برد با ابعاد 165.1 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 8200-4565

(0)
1,426,075تومان
محصول 8200-4565 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 8200-4565 یک برد آماده از نوع برد بورد و مصارف عمومی با پلیت (صفحه) - می باشد. قطر سوراخ..
عدم موجودی در انبار

برد با ابعاد 215.9 میلی متر در 114.3 میلی متر مدل 7100-062-4585

(0)
0تومان
محصول 7100-062-4585 جزو گروه بردهای سوراخ دار طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Twin Industries می باشد. محصول 7100-062-4585 یک برد آماده از نوع برد بورد و Prepunched Insulating با پلیت (صفحه) - ..
نمایش 1 تا 15 از 224 (15 صفحه)