Grid View:

برد بدون مس با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 12X12WE

(0)
1,217,525تومان
محصول 12X12WE جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Vector Electronics می باشد. محصول 12X12WE یک برد آماده از نوع بدون مس با اندازه 304.8 میلی متر در 304.8 میل..
عدم موجودی در انبار

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 50-1501

(0)
0تومان
محصول 50-1501 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Pulsar می باشد. محصول 50-1501 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 254.0 میلی متر در 203.2 ..
عدم موجودی در انبار

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 50-1502

(0)
0تومان
محصول 50-1502 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Pulsar می باشد. محصول 50-1502 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 254.0 میلی متر در 203.2 ..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 586

(0)
613,800تومان
محصول 586 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 586 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 152.4 میلی متر در 101.6 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 587

(0)
812,975تومان
محصول 587 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 587 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 152.4 میلی متر در 101.6 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 588

(0)
858,700تومان
محصول 588 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 588 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 228.6 میلی متر در 152.4 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 0.79 میلی متر مدل 589

(0)
936,200تومان
محصول 589 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 589 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 228.6 میلی متر در 152.4 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 12X12WEC1

(0)
1,217,525تومان
محصول 12X12WEC1 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Vector Electronics می باشد. محصول 12X12WEC1 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 304.8 می..
عدم موجودی در انبار

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 503

(0)
0تومان
محصول 503 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 503 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 127.0 میلی متر در 76.2 میل..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 506

(0)
569,625تومان
محصول 506 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 506 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 152.4 میلی متر در 101.6 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 509

(0)
702,150تومان
محصول 509 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 509 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 152.4 میلی متر در 152.4 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 512

(0)
858,700تومان
محصول 512 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 512 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 228.6 میلی متر در 152.4 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 515

(0)
1,147,000تومان
محصول 515 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 515 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 254.0 میلی متر در 203.2 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 521

(0)
1,502,725تومان
محصول 521 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 521 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 304.8 میلی متر در 304.8 می..

برد مسی بدون پوشش با ضخامت 1.57 میلی متر مدل 540

(0)
569,625تومان
محصول 540 جزو گروه بردهای آماده چاپ برد مدار چاپی طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند MG Chemicals می باشد. محصول 540 یک برد آماده از نوع مزین به مس و بدون پوشش با اندازه 127.0 میلی متر در 76.2 میل..
نمایش 1 تا 15 از 32 (3 صفحه)