Grid View:

خازن آرایه ای 0.015 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X153K1RAC7800

(0)
41,850تومان
خازن CA064X153K1RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.015 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X153K1RACAUTO

(0)
36,425تومان
خازن CA064X153K1RACAUTO جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X223K1RAC7800

(0)
42,625تومان
خازن CA064X223K1RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X223K1RACAUTO

(0)
37,200تومان
خازن CA064X223K1RACAUTO جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..
عدم موجودی در انبار

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL44JB1C223M085AA

(0)
0تومان
خازن CKCL44JB1C223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL44X5R1C223M085AA

(0)
34,875تومان
خازن CKCL44X5R1C223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCM25X5R1C223M060AK

(0)
37,975تومان
خازن CKCM25X5R1C223M060AK جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CA064C223K5RAC7800

(0)
54,250تومان
خازن CA064C223K5RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCA43JB1H223M100AA

(0)
26,350تومان
خازن CKCA43JB1H223M100AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCA43X7R1H223M100AA

(0)
39,525تومان
خازن CKCA43X7R1H223M100AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22JB1H223M085AA

(0)
34,875تومان
خازن CKCL22JB1H223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22X7R1H223M085AK

(0)
18,600تومان
خازن CKCL22X7R1H223M085AK جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22X7R1H223M085AL

(0)
23,250تومان
خازن CKCL22X7R1H223M085AL جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.033 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل W3A45C333MAT2F

(0)
43,400تومان
خازن W3A45C333MAT2F جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.033 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آ..

خازن آرایه ای 0.047 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CA064C473K4RAC7800

(0)
62,000تومان
خازن CA064C473K4RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.047 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..
نمایش 1 تا 15 از 226 (16 صفحه)