Grid View:

خازن آرایه ای 0.015 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X153K1RAC7800

(0)
39,150تومان
خازن CA064X153K1RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.015 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X153K1RACAUTO

(0)
34,075تومان
خازن CA064X153K1RACAUTO جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X223K1RAC7800

(0)
39,875تومان
خازن CA064X223K1RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل CA064X223K1RACAUTO

(0)
34,800تومان
خازن CA064X223K1RACAUTO جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..
عدم موجودی در انبار

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL44JB1C223M085AA

(0)
0تومان
خازن CKCL44JB1C223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL44X5R1C223M085AA

(0)
32,625تومان
خازن CKCL44X5R1C223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CKCM25X5R1C223M060AK

(0)
35,525تومان
خازن CKCM25X5R1C223M060AK جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CA064C223K5RAC7800

(0)
50,750تومان
خازن CA064C223K5RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCA43JB1H223M100AA

(0)
24,650تومان
خازن CKCA43JB1H223M100AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCA43X7R1H223M100AA

(0)
36,975تومان
خازن CKCA43X7R1H223M100AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22JB1H223M085AA

(0)
32,625تومان
خازن CKCL22JB1H223M085AA جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22X7R1H223M085AK

(0)
17,400تومان
خازن CKCL22X7R1H223M085AK جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.022 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل CKCL22X7R1H223M085AL

(0)
21,750تومان
خازن CKCL22X7R1H223M085AL جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند TDK Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این ..

خازن آرایه ای 0.033 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل W3A45C333MAT2F

(0)
40,600تومان
خازن W3A45C333MAT2F جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.033 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آ..

خازن آرایه ای 0.047 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل CA064C473K4RAC7800

(0)
58,000تومان
خازن CA064C473K4RAC7800 جزو خانواده خازن های آرایه ای طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.047 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن آرایه ا..
نمایش 1 تا 15 از 226 (16 صفحه)