Grid View:

خازن فیلم 0.01 میکروفاراد 630 ولت پایه ای یا DIP مدل F861KG103M310A

(0)
21,824تومان
خازن F861KG103M310A جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.01 میکروفاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن فیلم 630 ولت می ..

خازن فیلم 0.012 میکروفاراد 100 ولت پایه ای یا DIP مدل QYX2A123JTP

(0)
15,872تومان
خازن QYX2A123JTP جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Nichicon می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن فیلم 100 ولت می ..

خازن فیلم 0.012 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1C123GX5

(0)
31,248تومان
خازن ECH-U1C123GX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.012 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1H123GX5

(0)
32,736تومان
خازن ECH-U1H123GX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.012 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1H123JX5

(0)
30,256تومان
خازن ECH-U1H123JX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.012 میکروفاراد 630 ولت پایه ای یا DIP مدل ECQ-E6123JF

(0)
8,432تومان
خازن ECQ-E6123JF جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ای..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1153GC9

(0)
58,528تومان
خازن ECH-U1153GC9 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ا..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 100 ولت پایه ای یا DIP مدل B32529C1153J289

(0)
15,376تومان
خازن B32529C1153J289 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند EPCOS-TDK می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن فیلم 100 ول..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 100 ولت پایه ای یا DIP مدل R82EC2150AA50J

(0)
10,912تومان
خازن R82EC2150AA50J جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن فیلم 100 ولت می ..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1C153GX5

(0)
27,280تومان
خازن ECH-U1C153GX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1H153GX5

(0)
32,736تومان
خازن ECH-U1H153GX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 50 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1H153JX5

(0)
32,240تومان
خازن ECH-U1H153JX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 50 ولت پایه ای یا DIP مدل QYX1H153JTP

(0)
23,312تومان
خازن QYX1H153JTP جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Nichicon می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد می باشد. نرخ ولتاژ این خازن فیلم 50 ولت می ب..

خازن فیلم 0.015 میکروفاراد 630 ولت پایه ای یا DIP مدل ECQ-E6153KF

(0)
21,328تومان
خازن ECQ-E6153KF جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±10 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ا..

خازن فیلم 0.018 میکروفاراد 16 ولت سطحی یا SMD مدل ECH-U1C183GX5

(0)
31,744تومان
خازن ECH-U1C183GX5 جزو خانواده خازن های فیلم طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Panasonic Electronic Components می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.018 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد می باشد. نرخ ولتاژ ..
نمایش 1 تا 15 از 800 (54 صفحه)