Grid View:

خازن میکا 0.012 میکروفاراد 4 کیلو ولت نیازمند نگهدارنده مدل 29240B123JO0

(0)
38,695,425تومان
خازن 29240B123JO0 جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.012 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ ول..

خازن میکا 0.015 میکروفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD30FD153JO3

(0)
1,763,200تومان
خازن CD30FD153JO3 جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.015 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ ول..

خازن میکا 0.018 میکروفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD30FD183JO3F

(0)
1,541,350تومان
خازن CD30FD183JO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.018 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ و..

خازن میکا 0.022 میکروفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD30FD223JO3F

(0)
2,237,350تومان
خازن CD30FD223JO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.022 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ و..

خازن میکا 0.047 میکروفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD42FD473JO3F

(0)
3,522,050تومان
خازن CD42FD473JO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.047 میکروفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ و..

خازن میکا 0.091 میکروفاراد 100 ولت پایه ای یا DIP مدل CD42FA913GO3

(0)
4,247,050تومان
خازن CD42FA913GO3 جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 0.091 میکروفاراد با تلرانس ±2 درصد است. نرخ ول..

خازن میکا 1 پیکوفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل MC08CA010D-F

(0)
137,750تومان
خازن MC08CA010D-F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 1 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ ..

خازن میکا 1 پیکوفاراد 300 ولت پایه ای یا DIP مدل CD5CC010DO3

(0)
241,425تومان
خازن CD5CC010DO3 جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 1 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ و..

خازن میکا 1 پیکوفاراد 300 ولت پایه ای یا DIP مدل CD5CC010DO3F

(0)
231,275تومان
خازن CD5CC010DO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 1 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ ..

خازن میکا 1 پیکوفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD15CD010DO3

(0)
145,725تومان
خازن CD15CD010DO3 جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 1 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ ..

خازن میکا 1 پیکوفاراد 500 ولت پایه ای یا DIP مدل CD15CD010DO3F

(0)
150,075تومان
خازن CD15CD010DO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 1 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ..

خازن میکا 10 پیکوفاراد 1 کیلو ولت سطحی یا SMD مدل MC12CF100D-F

(0)
319,000تومان
خازن MC12CF100D-F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 10 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ..

خازن میکا 10 پیکوفاراد 1 کیلو ولت پایه ای یا DIP مدل CDV19CF100JO3F

(0)
247,225تومان
خازن CDV19CF100JO3F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 10 پیکوفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ ولتا..

خازن میکا 10 پیکوفاراد 100 ولت سطحی یا SMD مدل MC08CA100D-F

(0)
192,125تومان
خازن MC08CA100D-F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 10 پیکوفاراد با تلرانس ±0.5 پیکوفاراد است. نرخ..

خازن میکا 10 پیکوفاراد 300 ولت سطحی یا SMD مدل MIN02-002CC100J-F

(0)
238,525تومان
خازن MIN02-002CC100J-F جزو خانواده خازن های میکا و PTFE طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Cornell Dubilier Electronics -CDE می باشد. این خازن دارای ظرفیت 10 پیکوفاراد با تلرانس ±5 درصد است. نرخ و..
نمایش 1 تا 15 از 558 (38 صفحه)