Grid View:

خازن تانتالیوم-پلیمر 0.47 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1210 مدل TCJB474M063R0400

(0)
145,125تومان
خازن TCJB474M063R0400 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 0.47 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می با..

خازن تانتالیوم-پلیمر 0.68 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1210 مدل TCJB684M050R0400

(0)
51,975تومان
خازن TCJB684M050R0400 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 0.68 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می با..

خازن تانتالیوم-پلیمر 0.68 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1411 مدل T521B684M050ATE200

(0)
93,150تومان
خازن T521B684M050ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 0.68 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاو..

خازن تانتالیوم-پلیمر 0.68 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1210 مدل TCJB684M063R0300

(0)
56,025تومان
خازن TCJB684M063R0300 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 0.68 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می با..

خازن تانتالیوم-پلیمر 0.68 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1411 مدل T521B684M063ATE200

(0)
95,850تومان
خازن T521B684M063ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 0.68 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاو..

خازن تانتالیوم-پلیمر 1 میکرو فاراد 35 ولت پکیج 805 مدل T58W9105M035C0500

(0)
58,725تومان
خازن T58W9105M035C0500 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند Vishay Sprague می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد...

خازن تانتالیوم-پلیمر 1 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1210 مدل TCJB105M050R0300

(0)
163,350تومان
خازن TCJB105M050R0300 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد...

خازن تانتالیوم-پلیمر 1 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1411 مدل T521B105M050ATE200

(0)
95,850تومان
خازن T521B105M050ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاومت ..

خازن تانتالیوم-پلیمر 1 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1210 مدل TCJB105M063R0300

(0)
73,575تومان
خازن TCJB105M063R0300 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد...

خازن تانتالیوم-پلیمر 1 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1411 مدل T521B105M063ATE200

(0)
99,225تومان
خازن T521B105M063ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاومت ..

خازن تانتالیوم-پلیمر 1.5 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1210 مدل TCJB155M050R0300

(0)
60,075تومان
خازن TCJB155M050R0300 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند AVX Corporation می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1.5 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باش..

خازن تانتالیوم-پلیمر 1.5 میکرو فاراد 50 ولت پکیج 1411 مدل T521B155M050ATE200

(0)
99,225تومان
خازن T521B155M050ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1.5 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاوم..

خازن تانتالیوم-پلیمر 1.5 میکرو فاراد 63 ولت پکیج 1411 مدل T521B155M063ATE200

(0)
101,925تومان
خازن T521B155M063ATE200 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 1.5 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاوم..

خازن تانتالیوم-پلیمر 10 میکرو فاراد 10 ولت پکیج 1206 مدل T520A106M010AHE080

(0)
77,625تومان
خازن T520A106M010AHE080 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 10 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاومت..

خازن تانتالیوم-پلیمر 10 میکرو فاراد 10 ولت پکیج 1206 مدل T520A106M010ATE080

(0)
53,325تومان
خازن T520A106M010ATE080 جزو خانواده خازن های تانتالیوم - پلیمر طبقه بندی می گردد. این خازن محصول برند KEMET می باشد. این خازن از نوع قالبی دارای ظرفیت 10 میکرو فاراد با تلرانس ±20 درصد می باشد. مقاومت..
نمایش 1 تا 15 از 800 (54 صفحه)