Grid View:

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 10 ولت مدل DZ5S100D0R

(0)
47,850تومان
محصول DZ5S100D0R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول DZ5S100D0R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 10 ولت و تلران..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 20 ولت مدل QZX363C20-7-F

(0)
28,275تومان
محصول QZX363C20-7-F جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Diodes Incorporated می باشد. محصول QZX363C20-7-F دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 20 ولت و تلرانس ±5 د..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 30 ولت مدل FTZ30ET148

(0)
33,350تومان
محصول FTZ30ET148 جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول FTZ30ET148 دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 30 ولت و تلرانس - می باشد. ..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 4.3 ولت مدل FTZ4.3ET148

(0)
33,350تومان
محصول FTZ4.3ET148 جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول FTZ4.3ET148 دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 4.3 ولت و تلرانس - می باش..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 5.6 ولت مدل FTZ5.6ET148

(0)
34,075تومان
محصول FTZ5.6ET148 جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول FTZ5.6ET148 دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 5.6 ولت و تلرانس ±5 درصد ..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 5.6 ولت مدل QZX363C5V6-7-F

(0)
29,000تومان
محصول QZX363C5V6-7-F جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Diodes Incorporated می باشد. محصول QZX363C5V6-7-F دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 5.6 ولت و تلرانس ±..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.2 ولت مدل DE5S062D0R

(0)
42,050تومان
محصول DE5S062D0R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول DE5S062D0R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.2 ولت و تلرا..
عدم موجودی در انبار

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.2 ولت مدل DZ5S062D0R

(0)
0تومان
محصول DZ5S062D0R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول DZ5S062D0R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.2 ولت و تلرا..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.8 ولت مدل DZ6J068S0R

(0)
32,625تومان
محصول DZ6J068S0R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول DZ6J068S0R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.8 ولت و تلرا..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.8 ولت مدل EMZ6.8ET2R

(0)
27,550تومان
محصول EMZ6.8ET2R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول EMZ6.8ET2R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.8 ولت و تلرانس - می باشد...

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.8 ولت مدل EMZT6.8ET2R

(0)
28,275تومان
محصول EMZT6.8ET2R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول EMZT6.8ET2R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.8 ولت و تلرانس - می باش..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.8 ولت مدل FTZ6.8ET148

(0)
33,350تومان
محصول FTZ6.8ET148 جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول FTZ6.8ET148 دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.8 ولت و تلرانس - می باش..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 6.8 ولت مدل UMZ6.8ENTR

(0)
28,275تومان
محصول UMZ6.8ENTR جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Rohm Semiconductor می باشد. محصول UMZ6.8ENTR دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 6.8 ولت و تلرانس ±5 درصد می..

دیود زنر آرایه ای دو جفت آند مشترک 8.2 ولت مدل DZ5S082D0R

(0)
47,850تومان
محصول DZ5S082D0R جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول DZ5S082D0R دارای پیکربندی دو جفت آند مشترک ولتاژ زنر 8.2 ولت و تلرا..

دیود زنر آرایه ای دو عدد مستقل 10 ولت مدل BZX84C10S-7-F

(0)
31,175تومان
محصول BZX84C10S-7-F جزو گروه دیودهای زنر آرایه ای طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Diodes Incorporated می باشد. محصول BZX84C10S-7-F دارای پیکربندی دو عدد مستقل ولتاژ زنر 10 ولت و تلرانس ±6 درصد ..
نمایش 1 تا 15 از 305 (21 صفحه)