Grid View:

ترانزیستور - فرکانس بالا BJT مدل BFU668F,115

(0)
31,000تومان
محصول BFU668F,115 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول BFU668F,115 از نوع - با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر - و فرکانس - می باشد. ش..

ترانزیستور - فرکانس بالا BJT مدل BFU910FX

(0)
36,425تومان
محصول BFU910FX جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول BFU910FX از نوع - با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر - و فرکانس - می باشد. شکل نوی..

ترانزیستور - فرکانس بالا BJT مدل ON5087,115

(0)
21,700تومان
محصول ON5087,115 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول ON5087,115 از نوع - با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر - و فرکانس - می باشد. شکل..

ترانزیستور - فرکانس بالا BJT مدل ON5089,115

(0)
24,800تومان
محصول ON5089,115 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند NXP USA Inc می باشد. محصول ON5089,115 از نوع - با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر - و فرکانس - می باشد. شکل..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1 گیگا هرتز مدل MAX2601ESA+

(0)
454,925تومان
محصول MAX2601ESA+ جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Maxim Integrated می باشد. محصول MAX2601ESA+ از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 15 ولت و فرکانس ..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.1 گیگا هرتز مدل 2SC563200L

(0)
10,850تومان
محصول 2SC563200L جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول 2SC563200L از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 8 و..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.1 گیگا هرتز مدل 2SC5632G0L

(0)
10,850تومان
محصول 2SC5632G0L جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Panasonic Electronic Components می باشد. محصول 2SC5632G0L از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 8 و..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.1 گیگا هرتز مدل SS9018GBU

(0)
15,500تومان
محصول SS9018GBU جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ON Semiconductor می باشد. محصول SS9018GBU از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 15 ولت و فرکانس 1.1 ..
عدم موجودی در انبار

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.1 گیگا هرتز مدل SS9018HBU

(0)
0تومان
محصول SS9018HBU جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ON Semiconductor می باشد. محصول SS9018HBU از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 15 ولت و فرکانس 1.1 ..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.2 گیگا هرتز مدل 2N5109

(0)
221,650تومان
محصول 2N5109 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Central Semiconductor Corp می باشد. محصول 2N5109 از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 20 ولت و فرکانس ..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.4 گیگا هرتز مدل BFS17PE6327HTSA1

(0)
28,675تومان
محصول BFS17PE6327HTSA1 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Infineon Technologies می باشد. محصول BFS17PE6327HTSA1 از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 1..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.4 گیگا هرتز مدل BFS17WH6327XTSA1

(0)
28,675تومان
محصول BFS17WH6327XTSA1 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Infineon Technologies می باشد. محصول BFS17WH6327XTSA1 از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 1..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.4 گیگا هرتز مدل BFY90

(0)
486,700تومان
محصول BFY90 جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Central Semiconductor Corp می باشد. محصول BFY90 از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 15 ولت و فرکانس 1...

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.45 گیگا هرتز مدل CMUT5179 TR

(0)
79,050تومان
محصول CMUT5179 TR جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند Central Semiconductor Corp می باشد. محصول CMUT5179 TR از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 15 ولت..

ترانزیستور NPN فرکانس بالا BJT با فرکانس 1.5 گیگا هرتز مدل 15GN03CA-TB-E

(0)
31,775تومان
محصول 15GN03CA-TB-E جزو گروه ترانزیستورهای BJT رادیو فرکانسی RF طبقه بندی می گردد. این محصول ساخت برند ON Semiconductor می باشد. محصول 15GN03CA-TB-E از نوع NPN با ولتاژ شکست کلکتور- امیتر 10 ولت و فرک..
نمایش 1 تا 15 از 257 (18 صفحه)