جستجو

Grid View:

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل LMP91002SD/NOPB

133,029تومان
آی سی LMP91002SD/NOPB جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل LMP91000SD/NOPB

152,334تومان
آی سی LMP91000SD/NOPB جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل LMP91000SDE/NOPB

175,149تومان
آی سی LMP91000SDE/NOPB جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آی..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل AFE4403YZPR

246,051تومان
آی سی AFE4403YZPR جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 22 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آی سی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS131A02IPBSR

238,680تومان
آی سی ADS131A02IPBSR جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 2 کانال می باشد. توان مصرفی این آی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل AFE031AIRGZT

193,752تومان
آی سی AFE031AIRGZT جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 10 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آی سی..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل MCP3903-E/SS

158,652تومان
آی سی MCP3903-E/SS جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 6 کانال می باشد. توان مصرفی این آی..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS131A04IPBSR

314,145تومان
آی سی ADS131A04IPBSR جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 4 کانال می باشد. توان مصرفی این آی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS131E06IPAGR

397,683تومان
آی سی ADS131E06IPAGR جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 16, 24 بیتی بوده و دارای تعداد 6 کانال می باشد. توان مصرفی این..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل WM8214SCDS/V

256,230تومان
آی سی WM8214SCDS/V جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc می باشد. این آی سی 16 بیتی بوده و دارای تعداد 3 کانال می باشد. توان مصرفی این آی سی ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS1292RIRSMT

386,100تومان
آی سی ADS1292RIRSMT جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 2 کانال می باشد. توان مصرفی این آی س..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل LMP90100MHE/NOPB

403,299تومان
آی سی LMP90100MHE/NOPB جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 1 کانال می باشد. توان مصرفی این آ..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS1292IRSMT

372,762تومان
آی سی ADS1292IRSMT جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 2 کانال می باشد. توان مصرفی این آی سی..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS131E08IPAGR

477,711تومان
آی سی ADS131E08IPAGR جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 16, 24 بیتی بوده و دارای تعداد 8 کانال می باشد. توان مصرفی این..

آی سی فرانت اند آنالوگ ثبت داده مدل ADS1293CISQE/NOPB

499,473تومان
آی سی ADS1293CISQE/NOPB جزو آی سی های فرانت اند آنالوگ ثبت داده طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 24 بیتی بوده و دارای تعداد 3 کانال می باشد. توان مصرفی این ..
نمایش 1 تا 15 از 13625 (909 صفحه)