جستجو

Grid View:

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC5311IDCKR

55,404تومان
آی سی DAC5311IDCKR جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مبد..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC5571IDBVR

55,404تومان
آی سی DAC5571IDBVR جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مبد..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی مدل MCP4716A0T-E/CH

30,618تومان
آی سی MCP4716A0T-E/CH جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 10 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC081C085CIMM/NOPB

54,675تومان
آی سی DAC081C085CIMM/NOPB جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی مدل DAC101S101CIMK/NOPB

60,143تومان
آی سی DAC101S101CIMK/NOPB جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 10 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل MCP4725A0T-E/CH

36,086تومان
آی سی MCP4725A0T-E/CH جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل MCP4725A1T-E/CH

36,086تومان
آی سی MCP4725A1T-E/CH جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل MCP4726A3T-E/CH

36,086تومان
آی سی MCP4726A3T-E/CH جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل MCP4726A0T-E/CH

36,086تومان
آی سی MCP4726A0T-E/CH جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC082S085CIMM/NOPB

68,162تومان
آی سی DAC082S085CIMM/NOPB جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 2 مبدل می باشد. زمان Settling در ..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC5311IDCKT

57,227تومان
آی سی DAC5311IDCKT جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مبد..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC5571IDBVT

57,227تومان
آی سی DAC5571IDBVT جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مبد..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل DAC7311IDCKR

89,303تومان
آی سی DAC7311IDCKR جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مب..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی مدل DAC7571IDBVR

89,303تومان
آی سی DAC7571IDBVR جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 12 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 1 مبدل می باشد. زمان Settling در این مب..

آی سی DAC مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مدل DAC084S085CIMM/NOPB

87,845تومان
آی سی DAC084S085CIMM/NOPB جزو مبدل های آنالوگ به دیجیتال طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی 8 بیتی بوده و در خود دارای تعداد 4 مبدل می باشد. زمان Settling در ..
نمایش 1 تا 15 از 8010 (534 صفحه)