جستجو

Grid View:

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4104ET

57,350تومان
آی سی AK4104ET جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده صوتی دیجیتال می باشد و در اپلیکیشن های..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل ADAU7002ACBZ-R7

61,690تومان
آی سی ADAU7002ACBZ-R7 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در مصرف کن..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل LM1972MX/NOPB

111,600تومان
آی سی LM1972MX/NOPB جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در مصرف کننده های ص..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4127VF

131,440تومان
آی سی AK4127VF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی د..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4103AVF

140,430تومان
آی سی AK4103AVF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده صوتی می باشد و در رابط صوتی دیجیتال ک..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل INA1650QPWRQ1

145,080تومان
آی سی INA1650QPWRQ1 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان گیرنده صوتی می باشد و در صوتی کاربرد دارد. آی ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV135UA/2K5

152,520تومان
آی سی DRV135UA/2K5 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرف..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4136VQ

154,690تومان
آی سی AK4136VQ جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی د..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4113VF

159,030تومان
آی سی AK4113VF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان گیرنده صوتی می باشد و در رابط صوتی دیجیتال کار..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SA571DR2G

186,000تومان
آی سی SA571DR2G جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند ON Semiconductor می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان Compandor می باشد و در مصرف کننده های صوتی, سیستم ه..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل TPA5050RSAR

196,540تومان
آی سی TPA5050RSAR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان پردازنده سیگنال صوتی می باشد و در میکس سیگنال کا..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SRC4190IDBR

210,800تومان
آی سی SRC4190IDBR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی دیج..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DIT4096IPW

135,780تومان
آی سی DIT4096IPW جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل WM8804GEDS/RV

280,240تومان
آی سی WM8804GEDS/RV جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده-گیرنده صوتی می باشد و در صوتی حرفه ای ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311U/1K

264,120تومان
آی سی PGA2311U/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی ..
نمایش 1 تا 15 از 4151 (277 صفحه)