جستجو

Grid View:

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4104ET

49,950تومان
آی سی AK4104ET جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده صوتی دیجیتال می باشد و در اپلیکیشن های..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل ADAU7002ACBZ-R7

53,730تومان
آی سی ADAU7002ACBZ-R7 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در مصرف کن..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل LM1972MX/NOPB

97,200تومان
آی سی LM1972MX/NOPB جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در مصرف کننده های ص..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4127VF

114,480تومان
آی سی AK4127VF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی د..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4103AVF

122,310تومان
آی سی AK4103AVF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده صوتی می باشد و در رابط صوتی دیجیتال ک..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل INA1650QPWRQ1

126,360تومان
آی سی INA1650QPWRQ1 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان گیرنده صوتی می باشد و در صوتی کاربرد دارد. آی ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV135UA/2K5

132,840تومان
آی سی DRV135UA/2K5 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرف..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4136VQ

134,730تومان
آی سی AK4136VQ جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی د..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل AK4113VF

138,510تومان
آی سی AK4113VF جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند AKM Semiconductor Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان گیرنده صوتی می باشد و در رابط صوتی دیجیتال کار..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SA571DR2G

162,000تومان
آی سی SA571DR2G جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند ON Semiconductor می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان Compandor می باشد و در مصرف کننده های صوتی, سیستم ه..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل TPA5050RSAR

171,180تومان
آی سی TPA5050RSAR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان پردازنده سیگنال صوتی می باشد و در میکس سیگنال کا..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SRC4190IDBR

183,600تومان
آی سی SRC4190IDBR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان مبدل نرخ نمونه برداری می باشد و در رابط صوتی دیج..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DIT4096IPW

118,260تومان
آی سی DIT4096IPW جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل WM8804GEDS/RV

244,080تومان
آی سی WM8804GEDS/RV جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان فرستنده-گیرنده صوتی می باشد و در صوتی حرفه ای ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311U/1K

230,040تومان
آی سی PGA2311U/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی ..
نمایش 1 تا 15 از 4151 (277 صفحه)