جستجو

Grid View:

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV135UA/2K5

152,520تومان
آی سی DRV135UA/2K5 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرف..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DIT4096IPW

135,780تومان
آی سی DIT4096IPW جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV134PA

170,190تومان
آی سی DRV134PA جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ای..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV135UA

177,630تومان
آی سی DRV135UA جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ای..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV134UA

177,630تومان
آی سی DRV134UA جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ای..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SI8244BB-D-IS1

113,460تومان
آی سی SI8244BB-D-IS1 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده کاربرد دارد..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DIT4192IPW

193,750تومان
آی سی DIT4192IPW جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV632PWR

46,500تومان
آی سی DRV632PWR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده, مصرف کننده..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل NAU8220WG

21,080تومان
آی سی NAU8220WG جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Nuvoton Technology Corporation of America می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SI8244BB-D-IS1R

113,460تومان
آی سی SI8244BB-D-IS1R جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده کاربرد دار..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل SI8241BB-D-IS1

102,300تومان
آی سی SI8241BB-D-IS1 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده کاربرد دارد..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PAM8100RRR

17,360تومان
آی سی PAM8100RRR جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Diodes Incorporated می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در مصرف کننده های صوتی کارب..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل NCS603DTBR2G

21,700تومان
آی سی NCS603DTBR2G جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند ON Semiconductor می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در مصرف کننده های صوتی کاربر..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل BU64241GWZ-E2

25,730تومان
آی سی BU64241GWZ-E2 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Rohm Semiconductor می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده کاربرد..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل DRV134UA/1K

152,520تومان
آی سی DRV134UA/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان درایور خط می باشد و در پیش تقویت کننده,صوتی حرفه..
نمایش 1 تا 15 از 16632 (1109 صفحه)