جستجو

Grid View:

آی سی SI5351A-B-GTR سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

34,776تومان
آی سی SI5351A-B-GTR جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژنراتور ..

آی سی SI5351A-B-GT سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

34,776تومان
آی سی SI5351A-B-GT جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژنراتور م..

آی سی 511MLFT سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

92,988تومان
آی سی 511MLFT جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. این آی سی از..

آی سی CY2305SXI-1HT سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

141,750تومان
آی سی CY2305SXI-1HT جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cypress Semiconductor Corp می باشد. این آی سی از نوع..

آی سی LMX2433SLEX/NOPB سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

137,214تومان
آی سی LMX2433SLEX/NOPB جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع سینت ..

آی سی CY2305SXC-1T سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

150,444تومان
آی سی CY2305SXC-1T جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cypress Semiconductor Corp می باشد. این آی سی از نوع ..

آی سی CDCE913PWR سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

145,152تومان
آی سی CDCE913PWR جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع سینت سایزر ..

آی سی LMX2430SLEX/NOPB سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

146,286تومان
آی سی LMX2430SLEX/NOPB جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع سینت ..

آی سی SI5351B-B02073-GMR سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

83,160تومان
آی سی SI5351B-B02073-GMR جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژنر..

آی سی CDCEL925PWR سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

163,296تومان
آی سی CDCEL925PWR جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این آی سی از نوع سینت سایزر..

آی سی SI5351B-B-GM سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

83,160تومان
آی سی SI5351B-B-GM جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژنراتور م..

آی سی SI5351C-B-GMR سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

91,476تومان
آی سی SI5351C-B-GMR جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژنراتور ..

آی سی ADF4002BCPZ-RL7 سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

173,880تومان
آی سی ADF4002BCPZ-RL7 جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc می باشد. این آی سی از نوع سینت ..

آی سی ADF4002BRUZ-RL7 سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

173,880تومان
آی سی ADF4002BRUZ-RL7 جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc می باشد. این آی سی از نوع سینت ..

آی سی ADF4001BRUZ-R7 سینتسایزر و ضرب کننده فرکانس تایمینگ و کلاک

183,330تومان
آی سی ADF4001BRUZ-R7 جزو آی سی های ترکیب کننده یا سینتسایزرهای فرکانس و ضرب کننده های فرکانسی تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc می باشد. این آی سی از نوع کلاک ژ..
نمایش 1 تا 15 از 2130 (142 صفحه)