جستجو

Grid View:

برد هسته میکروکنترلر با هسته PIC16C57C مدل BS2-IC

1,746,850تومان
برد BS2-IC جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Parallax Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول هسته میکروکنترلر می باشد. هسته پردازشگر ای..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته eZ80F91 مدل EZ80F917150MODG

2,780,700تومان
برد EZ80F917150MODG جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Zilog می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. هسته پ..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته ColdFire 5270 مدل MOD5270-100IR

2,816,350تومان
برد MOD5270-100IR جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند NetBurner Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. ..

برد هسته میکروکنترلر با هسته SX48AC مدل BS2P24

2,816,350تومان
برد BS2P24 جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Parallax Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول هسته میکروکنترلر می باشد. هسته پردازشگر ای..

برد هسته میکروکنترلر با هسته SX48AC مدل BS2P40

3,172,850تومان
برد BS2P40 جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Parallax Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول هسته میکروکنترلر می باشد. هسته پردازشگر ای..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته ColdFire 5272 مدل MOD5272-100IR

5,173,528تومان
برد MOD5272-100IR جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند NetBurner Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. ..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته ColdFire 5234 مدل MOD5234-100IR

5,173,528تومان
برد MOD5234-100IR جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند NetBurner Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. ..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته ColdFire 5282 مدل MOD5282-100IR

5,733,946تومان
برد MOD5282-100IR جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند NetBurner Inc می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. ..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0720-03-1CR

9,090,750تومان
برد TE0720-03-1CR جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می باشد..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0715-04-15-1I

13,454,310تومان
برد TE0715-04-15-1I جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می با..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0720-03-1QF

13,454,310تومان
برد TE0720-03-1QF جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می باشد..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0715-04-30-1C

17,054,247تومان
برد TE0715-04-30-1C جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می با..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0715-04-30-1I

17,926,959تومان
برد TE0715-04-30-1I جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می با..

برد میکروکنترلر و FPGA با هسته ARM Cortex-A9 مدل TE0722-02I

2,386,411تومان
برد TE0722-02I جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Trenz Electronic GmbH می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و FPGA می باشد. ه..

برد میکروکنترلر و هسته اترنت با هسته eZ80F91 مدل EZ80F915150MODG

2,780,700تومان
برد EZ80F915150MODG جزو بردهای دارای میکروپرسسور یا میکروکنترلر و FPGA به صورت همزمان طبقه بندی می گردد. این برد محصول برند Zilog می باشد. نوع این برد یا ماژول میکروکنترلر و هسته اترنت می باشد. هسته پ..
نمایش 1 تا 15 از 24079 (1606 صفحه)