جستجو

Grid View:

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل LM1972MX/NOPB

111,600تومان
آی سی LM1972MX/NOPB جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در مصرف کننده های ص..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311U/1K

264,120تومان
آی سی PGA2311U/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی ..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311UA/1K

313,100تومان
آی سی PGA2311UA/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311U

307,830تومان
آی سی PGA2311U جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی صوت..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2311UA

354,020تومان
آی سی PGA2311UA جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی صو..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل CS3310-KSZ

421,290تومان
آی سی CS3310-KSZ جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در اپلیکیشن های صوتی ک..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA4311U

512,120تومان
آی سی PGA4311U جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی صوت..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2320IDW

546,530تومان
آی سی PGA2320IDW جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی ص..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA4311UA

589,000تومان
آی سی PGA4311UA جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی صو..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل CS3318-CQZ

795,460تومان
آی سی CS3318-CQZ جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Cirrus Logic Inc. می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در اپلیکیشن های صوتی ک..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل NJM2761RB2-TE1

59,830تومان
آی سی NJM2761RB2-TE1 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NJR Corporation/NJRC می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در مصرف کننده ه..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل LM1971M/NOPB

72,540تومان
آی سی LM1971M/NOPB جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در سیستم های ارتباطی..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل LM1972M/NOPB

130,200تومان
آی سی LM1972M/NOPB جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در مصرف کننده های صو..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل PGA2310UA/1K

625,270تومان
آی سی PGA2310UA/1K جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صنعتی و خودروسازی..

آی سی صوتی با کاربرد خاص مدل MUSES72320V-TE2

622,480تومان
آی سی MUSES72320V-TE2 جزو آی سی های گروه صوتی با کاربردهای خاص طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند NJR Corporation/NJRC می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان کنترل ولوم صدا می باشد و در صوتی حرفه ا..
نمایش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)