جستجو

Grid View:

آی سی PI6C20400BLEX در گروه کلاک و تایمینگ خاص

75,764تومان
آی سی PI6C20400BLEX جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Diodes Incorporated می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی PI6..

آی سی PI6C20400LEX در گروه کلاک و تایمینگ خاص

75,764تومان
آی سی PI6C20400LEX جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Diodes Incorporated می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی PI6C..

آی سی 557GI-03LFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

120,900تومان
آی سی 557GI-03LFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان اترنت و PCI Express (P..

آی سی 9FGV0241AKILFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

133,796تومان
آی سی 9FGV0241AKILFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) ..

آی سی SI53102-A2-GMR در گروه کلاک و تایمینگ خاص

98,735تومان
آی سی SI53102-A2-GMR جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی SI53102-A..

آی سی SI53152-A01AGM در گروه کلاک و تایمینگ خاص

71,734تومان
آی سی SI53152-A01AGM جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی SI53152-A..

آی سی 9DB433AGLFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

162,812تومان
آی سی 9DB433AGLFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می ..

آی سی 9DB106BGLFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

166,036تومان
آی سی 9DB106BGLFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می ..

آی سی 9DB106BGILFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

190,619تومان
آی سی 9DB106BGILFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می..

آی سی SI53102-A3-GMR در گروه کلاک و تایمینگ خاص

140,647تومان
آی سی SI53102-A3-GMR جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی SI53102-A..

آی سی SI52144-A01AGMR در گروه کلاک و تایمینگ خاص

153,543تومان
آی سی SI52144-A01AGMR جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می باشد. آی سی SI52144-..

آی سی 5V41068APGGI8 در گروه کلاک و تایمینگ خاص

209,157تومان
آی سی 5V41068APGGI8 جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) م..

آی سی AB-557-03-HCHC-F-L-C-T در گروه کلاک و تایمینگ خاص

160,394تومان
آی سی AB-557-03-HCHC-F-L-C-T جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Abracon LLC می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe), Clock Generator ..

آی سی 9FGV0241AKLF در گروه کلاک و تایمینگ خاص

118,482تومان
آی سی 9FGV0241AKLF جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان PCI Express (PCIe) می..

آی سی 9ZXL1231AKLFT در گروه کلاک و تایمینگ خاص

260,338تومان
آی سی 9ZXL1231AKLFT جزو آی سی های گروه کاربردهای خاص تایمینگ و کلاک طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند IDT Integrated Device Technology Inc می باشد. عملکرد این آی سی به عنوان Intel QPI, PCI Expre..
نمایش 1 تا 15 از 676 (46 صفحه)