جستجو

Grid View:

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل TPS2379DDAR

96,674تومان
آی سی مدل TPS2379DDAR جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Texas Instruments می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل LAN83C185-JT

143,964تومان
آی سی مدل LAN83C185-JT جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط SPI و Parallel مدل ENC424J600-I/PT

154,427تومان
آی سی مدل ENC424J600-I/PT جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller ..

آی سی رابط کنترلر با رابط SPI و Parallel مدل ENC424J600-I/ML

161,960تومان
آی سی مدل ENC424J600-I/ML جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller ..

آی سی رابط کنترلر با رابط SPI و Parallel مدل ENC624J600-I/PT

166,982تومان
آی سی مدل ENC624J600-I/PT جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller ..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل USB2517I-JZX-TR

260,307تومان
آی سی مدل USB2517I-JZX-TR جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی USB می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بو..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل CP2201-GM

249,426تومان
آی سی مدل CP2201-GM جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Silicon Labs می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بوده و ارتب..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل USB2517I-JZX

255,285تومان
آی سی مدل USB2517I-JZX جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی USB می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بوده ..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل LAN9221-ABZJ

278,303تومان
آی سی مدل LAN9221-ABZJ جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل LAN9221I-ABZJ

348,192تومان
آی سی مدل LAN9221I-ABZJ جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل W5300

354,888تومان
آی سی مدل W5300 جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند WIZnet می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بوده و ارتباط آن به ص..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل LAN91C96I-MU

657,464تومان
آی سی مدل LAN91C96I-MU جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل TMC2005-JT

796,406تومان
آی سی مدل TMC2005-JT جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی ARCNET می باشد. عملکرد این آی سی Controller می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل COM20022I3V-HT

949,158تومان
آی سی مدل COM20022I3V-HT جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی ARCNET می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط Parallel مدل LAN91C111-NU

985,986تومان
آی سی مدل LAN91C111-NU جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..
نمایش 1 تا 15 از 113 (8 صفحه)