جستجو

Grid View:

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8794CNXCC

200,880تومان
آی سی مدل KSZ8794CNXCC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8795CLXIC

231,012تومان
آی سی مدل KSZ8795CLXIC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8864CNXCA

233,942تومان
آی سی مدل KSZ8864CNXCA جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط RMII مدل KSZ8895RQXIA

257,796تومان
آی سی مدل KSZ8895RQXIA جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8864CNXIA

262,818تومان
آی سی مدل KSZ8864CNXIA جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8895FQXIA

506,385تومان
آی سی مدل KSZ8895FQXIA جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8795CLXCC

207,158تومان
آی سی مدل KSZ8795CLXCC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط RMII مدل KSZ8895RQXCA

210,924تومان
آی سی مدل KSZ8895RQXCA جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8864CNXI-TR

262,818تومان
آی سی مدل KSZ8864CNXI-TR جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بو..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8775CLXIC

253,193تومان
آی سی مدل KSZ8775CLXIC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط RMII مدل KSZ8895RQXI

257,796تومان
آی سی مدل KSZ8895RQXI جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده ..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل FIDO5200BBCZ

565,394تومان
آی سی مدل FIDO5200BBCZ جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Analog Devices Inc می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده و..

آی سی رابط کنترلر با رابط RMII مدل KSZ8895RQXC

210,924تومان
آی سی مدل KSZ8895RQXC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بوده ..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8775CLXCC

210,924تومان
آی سی مدل KSZ8775CLXCC جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Controller می ..

آی سی رابط کنترلر با رابط MII و RMII مدل KSZ8864CNXC-TR

233,942تومان
آی سی مدل KSZ8864CNXC-TR جزو آی سی های رابط کنترلر طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Microchip Technology می باشد. این کنترلر دارای پروتکل ارتباطی Ethernet می باشد. عملکرد این آی سی Switch می بو..
نمایش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)