جستجو

Grid View:

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-256HC-4SG32C

118,436تومان
آی سی LCMXO2-256HC-4SG32C جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 32 عد..

آی سی FPGA سری MachXO مدل LCMXO256C-3TN100I

124,713تومان
آی سی LCMXO256C-3TN100I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 32 عدد ..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-256HC-4SG32I

135,176تومان
آی سی LCMXO2-256HC-4SG32I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 32 عد..

آی سی FPGA سری MachXO3 مدل LCMXO3LF-2100E-5UWG49CTR1K

175,352تومان
آی سی LCMXO3LF-2100E-5UWG49CTR1K جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آ..

آی سی FPGA سری LP مدل ICE40LP1K-CB81

166,982تومان
آی سی ICE40LP1K-CB81 جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 160 عدد می..

آی سی FPGA سری MachXO3 مدل LCMXO3LF-4300E-5UWG81CTR1K

217,202تومان
آی سی LCMXO3LF-4300E-5UWG81CTR1K جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آ..

آی سی FPGA سری UltraPlus مدل ICE40UP5K-SG48I

253,611تومان
آی سی ICE40UP5K-SG48I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 660 عدد م..

آی سی FPGA سری HX مدل ICE40HX1K-TQ144

215,528تومان
آی سی ICE40HX1K-TQ144 جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 160 عدد م..

آی سی FPGA سری MachXO مدل LCMXO256C-3MN100C

236,871تومان
آی سی LCMXO256C-3MN100C جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 32 عدد ..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-1200HC-6SG32I

238,545تومان
آی سی LCMXO2-1200HC-6SG32I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 160 ..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-640HC-4TG100C

247,334تومان
آی سی LCMXO2-640HC-4TG100C جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 80 ع..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-640HC-4TG100I

274,955تومان
آی سی LCMXO2-640HC-4TG100I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 80 ع..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-640UHC-4TG144C

306,342تومان
آی سی LCMXO2-640UHC-4TG144C جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 80 ..

آی سی FPGA سری MachXO مدل LCMXO1200C-3TN100I

306,342تومان
آی سی LCMXO1200C-3TN100I جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 150 عد..

آی سی FPGA سری MachXO2 مدل LCMXO2-1200HC-4TG100C

310,527تومان
آی سی LCMXO2-1200HC-4TG100C جزو FPGAها یا آی سی های آرایه ای قابل برنامه ریزی طبقه بندی می گردد. این آی سی محصول برند Lattice Semiconductor Corporation می باشد. تعداد بلوک های قابل برنامه ریزی آن 160..
نمایش 1 تا 15 از 103041 (6870 صفحه)