لطفا تا راه اندازی کامل فروشگاه صبور باشید ....


تنها از طریق شماره تلگرام  و همچنین واتساپ زیر درخواست های قیمت گیری و خرید خود را انجام دهید :

در مواقع قطعی اینترنت از طریق نرم افزار ایتا ارتباط برقرار نمایید :

         09333150239       (تماس پاسخگو نخواهد بود)


پیش فاکتور پس از تایید اولیه قیمت ها با مهر فروشگاه صادر خواهد گردید.لطفا جهت قیمت گیری سریعتر پارت نام قطعات به همراه تعداد در مقابل آنها را برای ما ارسال نمایید.

تا زمان ارسال و قیمت دقیق خدمتتان ارسال گردد.


با تشکر